Tarihçe

Festivalimiz, 2015 yılında Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi kuruculuğunda Golden Pumpkin ismi ile serüvenine başlamıştır. 2020 yılı itibari ile Sakarya şehri ile özdeşleşmesi ve Sakarya kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacı ile Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali olarak ismi değiştirilmiştir. Festivalimizin odak noktasında lisans öğrencileri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz festivalin her safhasında aktif rol alarak bu heyecanı hem yakından takip etme şansı bulmakta hem de sektörden önemli isimlerle mezun olmadan önce çalışma imkânı elde etmektedirler. Böylelikle öğrencilerimiz için bu festival önemli bir uygulama alanı haline gelmektedir.

Was this helpful?

0 / 3 0